Zmluvy za Úrad jadrového dozoru


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
20/2009 Mikotech, s.r.o. Hybešova 33, 831 06 Bratislava Úprava počítačovej siete 61 399 0 ÚJD SR 18.05.2009 31.12.2009
12/2008 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodávať výpočtovú a kancelársku techniku 63 335 0 ÚJD SR 18.04.2008 31.12.2008
31/2009 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia odbornej prípravy 64 546 55 610 ÚJD SR 22.10.2009 31.12.2010
27/2009 Integrita a bezpečnosť oceľových konštrukcií, a.s. Rybničná 40 831 07 Bratislava Návrh numerického modelu na analýzu procesu tepelnej únavy strojnotechnologických komponentov jadrových zariadení 70 000 40 000 ÚJD SR 08.07.2009 30.11.2009
15/2009 DIVAX s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Dodať výpočtovú a kancelársku techniku 73 551 0 ÚJD SR 11.05.2009 31.12.2009
02/2007 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Predmetom plnenia tejto čiastkovej zmluvy, uzavretej v zmysle rámcovej zmluvy č. obstarávateľa 23/2005, č. uchádzača 1737/1700/05, je riešenie a financovanie projektu "výskumno-vývojová podpora rozhodovania v oblasti jadrovej bezpečnosti" 132 776 0 ÚJD SR 15.03.2007 20.11.2007
43/2009 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu 157 080 46 163 ÚJD SR 21.12.2009
28/2007 eDevelopment s.r.o., Dlhá 2, 900 31 Stupava Poskytovanie služieb a produktov potrebných na prevádzku a údržbu ACSIS objednávateľa v zmysle právneho predpisu (§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zakonník v znení neskorších predpisov). 207 462 0 ÚJD SR 17.12.2007 31.12.2007
27/2008 BIOS - Služby výpočetní techniky Vytvoriť a dodať analýzu súčastného stavu evidencie jadrových materiálov v podmienkach ÚJD SR a návrh nového systému s ohľadom na požiadavky EURATOMU 300 475 0 ÚJD SR 30.07.2008 30.09.2008
3/2008 VUJE a.s., Okružná 5, 918 64 Trnava Realizácia služieb súvisiacich so spracovaním štúdií "Jadrová bezpečnosť - výskumno-vývojová podpora rozhodovania pri výkone dozoru nad jadrovou bezpečnosťou - 2. stupeň" a záväzok objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu 3 982 941 657 185 ÚJD SR 19.03.2008 30.11.2011
<<1 2 3 4 5 6 7 8