Zmluvy za Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/2007 Micrologic s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo 11 890 0 ASFEU 17.04.2007 25.05.2007
13/2007 Soitron, a.s., Bratislava Zmluva o dielo ZOD BP č. 2007/022 2 725 0 ASFEU 13.04.2007 28.04.2007
11/2007 Office Centrum, s.r.o., Bratislava Zmluva o obchodnej spolupráci 35 550 0 ASFEU 30.03.2007 31.12.2007
09/2007 Škoda Auto Slovensko s.r.o., Ba Čiastková kúpna zmluva číslo 105042007/110 26 039 0 ASFEU 30.03.2007 01.06.2007
08/2007 Softip a.s., Banská Bystrica Zmluva č. 4017001 6 955 0 ASFEU 28.03.2007 31.10.2008
06/2007 Delicom, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 51 260 0 ASFEU 22.03.2007 06.04.2007
05/2007 WebWay, s.r.o., Bratislava Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva 36 380 0 ASFEU 16.02.2007 16.05.2007
03/2007 Rádio makler, s.r.o., Bratislava Zmluva na poskytnutie služby č. 1/2007 7 900 0 ASFEU 12.02.2007 10.04.2007
02/2007 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava Komisionárska zmluva 13 195 0 ASFEU 05.02.2007 31.12.2007
15/2007 Wűstenrot poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu a Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 2 501 0 ASFEU 20.04.2007 19.04.2010
18/2007 KLS spol. s r.o., Žilina Čiastková kúpna zmluva č. 1 17 378 0 ASFEU 07.05.2007 06.06.2007
21/2007 KLS spol. s r.o., Žilina Čiastková kúpna zmluva č. 2 29 854 0 ASFEU 15.06.2007 14.07.2007
22/2007 M Hold, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 24 564 0 ASFEU 25.06.2007 10.07.2007
29/2007 Micrologic s.r.o., Bratislava Zmluva o vytvorení diela, udelení licencie na poskytovanie diela a poskytovaní služieb 71 496 0 ASFEU 06.09.2007 15.12.2008
30/2007 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Ba Poistná zmluva Poistenie hnuteľných vecí 1 456 0 ASFEU 08.09.2007 08.09.2009
31/2007 4company, a.s., Bratislava Kúpna zmluva 62 532 0 ASFEU 22.10.2007 15.12.2007
33/2007 Ján Ruman - COREX, Hvozdnica Zmluva o dielo 72 456 0 ASFEU 13.11.2007 14.12.2007
37/2007 KLS spol. s r.o., Žilina Čiastková kúpna zmluva č. 3 20 310 0 ASFEU 16.11.2007 15.12.2007
41/2007 Škoda Auto Slovensko s.r.o., Ba Čiastková kúpna zmluva č. 123112007/445 19 913 0 ASFEU 19.11.2007 31.12.2007
42/2007 M Hold, s.r.o., Bratislava Kúpna zmluva 6 913 0 ASFEU 20.11.2007 05.12.2007
1 2 3 4 >>