Zmluva č. 29/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:29/2007
Dodávateľ:Micrologic s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o vytvorení diela, udelení licencie na poskytovanie diela a poskytovaní služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:47 796,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:71 496,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy