Zmluva č. 15/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:15/2007
Dodávateľ:Wűstenrot poisťovňa, a.s., Ba
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Poistná zmluva Poistenie motorových vozidiel pre prípad havárie, krádeže a úrazu a Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvne dohodnutá čiastka:2 501,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:2 501,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy