Zmluva č. 14/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:14/2007
Dodávateľ:Micrologic s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:11 890,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:11 890,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:ASFEU

Prílohy