Zmluvy za Ústav informácií a prognóz školstva


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
68/2009/17 Datalan a.s. Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledku Verejného obstarávania 22 240 414 0 UIPŠ 05.06.2009 31.12.2009
98/2009 Datalan a.s. Kúpa zariadení informačno-komunikačných technológií-osobných PC a notebookov 5 390 700 0 UIPŠ 13.11.2009 31.12.2009
99/2009 Datalan a.s. Kúpa zariadení informačno-komunikačných technológií-osobných PC a notebookov 1 991 108 0 UIPŠ 13.11.2009 31.12.2009
34/2009 mc.edu, s.r.o. Kúpa informačno-komunikačných zariadení na 222 ZŠ a SŠ 1 326 712 0 UIPŠ 17.07.2009 31.12.2009
BA 06/06/27 mc.edu, s.r.o. Kúpa užívateľských práv pre 2519 škôl-Licenčná zmluva RNA 816 915 0 UIPŠ 11.07.2006 15.10.2006
BA 06/06/28 mc.edu, s.r.o. Kúpa užívateľských práv pre 2519 škôl-Licenčná zmluva RSS 816 915 0 UIPŠ 11.07.2006 15.10.2006
77/2009/97 Datalan a.s. Dodanie výpočtovej techniky a poskytovanie služby 789 525 0 UIPŠ 11.11.2009 31.12.2009
85/2009 Datalan a.s. Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Rámcovou zmluvou uzavretou dňa 26.10.2009 dodávka odb.služieb 398 174 0 UIPŠ 12.11.2009 31.12.2009
UIPS -1-2006 ESET spol.s.r.o. Licenčná zmluva pre projekt Infovek 202 805 0 UIPŠ 05.09.2006 31.08.2007
06zmlu230 NUPSESO a.s. 388 licencií - pre školy s programom EULA 152 658 0 UIPŠ 22.12.2006 Zmluva platná až do ukončenia prác
91008 elfa, s.r.o Predmetom je dodanie PC a príslušenstvo 132 776 0 UIPŠ 11.11.2008 10.12.2008
39/2009 elfa, s.r.o 90810/02 Predmetom je dodanie PC a príslušenstvo 132 775 0 UIPŠ 25.08.2009 30.11.2009
270606 Peter Cvik-EDUXE Dodanie počítačovej stavebnice LEGO - RoboLab NXT a senzorov DCP Microsense LogIT 130 329 0 UIPŠ 11.07.2006 30.09.2006
10102007 elfa, s.r.o Predmetom je záväzok predávajúceho dodať pre kupujúceho tovar podľa rozpisu 82 985 0 UIPŠ 10.10.2007 30.10.2007
130/2009 Dubra Graf s.r.o. Dodanie digitálnych tlačiarní OCÉ 78 871 0 UIPŠ 10.12.2008 10.01.2009
 2008/1 MIM s.r.o Žilina Poskytnutie poradenských služieb pre vypracovanie "Štúdie uskutočniteľnosti" 78 804 0 UIPŠ 21.05.2008 21.08.2008
31/2010 Datalan a.s. Predmetom zmluvy je 16 školení pre 400 učiteľov ZŠ a SŠ 70 924 0 UIPŠ 19.04.2010 31.05.2010
79/2009/42 DT ALL s.r.o. Propagačný materiál pri realizácii projektov 70 566 0 UIPŠ 14.09.2009 31.12.2009
128/2008/82 Datalan a.s. Predmetom tejto zmluvy je dodávka interaktívnych tabúľ 64 244 0 UIPŠ 10.12.2008 31.12.2008
2007/3 Dubra Graf s.r.o. Kúpa rezačky PERFECTA 115 UC 59 251 0 UIPŠ 07.09.2007 dodaná 2007