Zmluva č. 85/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:85/2009
Dodávateľ:Datalan a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Táto zmluva sa uzatvára v súlade s Rámcovou zmluvou uzavretou dňa 26.10.2009 dodávka odb.služieb
Zmluvne dohodnutá čiastka:398 174,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:398 174,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:UIPŠ

Prílohy