Zmluva č. 68/2009/17

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:68/2009/17
Dodávateľ:Datalan a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva uzatvorená na základe výsledku Verejného obstarávania
Zmluvne dohodnutá čiastka:22 240 414,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:22 240 414,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:UIPŠ

Prílohy