Zmluva č. 77/2009/97

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:77/2009/97
Dodávateľ:Datalan a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie výpočtovej techniky a poskytovanie služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:789 524,54
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:789 524,54
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:UIPŠ

Prílohy