Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
PSBPP-214-2006 MUTEZ s.r.o, Poprad Zabezpečenie TOO DK Kežmarok 4 960 0 PSB Poprad 27.09.2006 28.11.2006
PSBTN-7-81/2010 TINAKS, spol. s r.o. Púchov Oprava vzduchotechniky VSVaP, budova K. 5 995 0 PSB Trenčín 18.06.2010 30.06.2010
PSBTN-7-82/2010 TINAKS, spol. s r.o. Púchov Oprava vnútornej kanalizácie VePS- budova A. 4 998 0 PSB Trenčín 18.06.2010 30.06.2010
PSBTN-7-83/2010 TINAKS, spol. s r.o. Púchov Montáž elektromagnetickej úpravne vody na hlavné vodovodné potrubie VePS, budova A. 1 000 0 PSB Trenčín 18.06.2010 30.06.2010
PSBTN-7-84/2010 TUNEGA Roman Chocholná-Velčice Výmena podlahovej krytiny v m.č. 038- prízemie budovy VSVaP Trenčín. 2 997 0 PSB Trenčín 30.06.2010 09.07.2010
PSBTN-7-61/2010 ZSE Energia, a.s. Bratislava Dodávka elektrickej energie. 1 000 0 SAPaÚ Trenčín 01.04.2010 30.06.2010
PSB PO-21-141/2006 Antes B+M,s.r.o.Trenčín Oprava IBS v objekte VÚ 1172 13 732 0 Prešov 04.12.2006 20.12.2006
PSB PO-21-143/2006 Antes B+M,s.r.o.Trenčín Oprava-výmena kamery Makovica 1 069 0 Prešov 04.12.2006 20.12.2006
PSB MB-4/6-1-9 AQUA PRO s.r.o. Košice Dodávka pramenitej vody AQUA PRO VÚ 5728 Moldava n/B. 66 0 PSB Moldava n/B
PSB MB-319-21/2006 BOBOR, s.r.o. Košice Kosenie trávy vrátane jej likvidácie v objektoch PSB 79 001 0 MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava 31.12.2007
PSB PO-21-113/2006 BRODEM Veľký Šariš Oprava parovodu Kasárne SNP Prešov 882 0 Prešov 21.09.2006 28.09.2006
PSB PO-21-139/2006 BRODEM Veľký Šariš Oprava parovodu pri b.č.18 1 655 0 Prešov 23.11.2006 30.11.2006
PSB PO-21-125/2006 BTS PO, s.r.o.Prešov Oprava prenosných hasiacích prístrojov PSB Prešov 8 130 0 Prešov 16.10.2006 03.11.2006
PSB MB-322-34/2006 Daniel Repka, DERATEX EKO, Košice Vyrezávanie divorastúcich krovín vrátane likvidácie v objekte OVŠL Košice 8 513 0 PSB Moldava n/B 30.12.2006
PSB MB-322-29/2006 Daniel Repka, DERATEX EKO, Košice Vyčistenie cestných rigolov od nánosov vrátane likvidácie odpadu súvisiaceho s vyčistením a chemická likvidícia buriny v objekte OVŠL Košice 9 760 0 PSB Moldava n/B 31.12.2006
PSB MB-322-28/2006 EKOS - Július Kuchár, Košice Odborné prehliadky a skúšky elektroinštalačných rozvodov a el. zar. budov 14 273 0 PSB Moldava n/B 10.11.2006
PSB PP-142-2006 EL spol. S.r.o., Spišská Nová Ves Analýza pitnej vody 635 0 PSB Poprad 31.08.2006 31.10.2006
PSB MB-322-14/2006 EXIMREAL s.r.o. Košice Asanácia objektu VÚ 5728 b.č.35 10 212 0 PSB Moldava n/B 31.07.2006
PSB PO-21-121/2006 František Matys GAS-servis Prešov Servis plynových zariadení 9 855 0 Prešov 19.10.2006 10.11.2006
PSB PO-21-130/2006 GONDOLA Prešov Oprava omietok a vymaľovanie budovy VOP a VOS Prešov 9 956 0 Prešov 17.10.2006 03.11.2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>