Zmluva č. PSB MB-322-29/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-322-29/2006
Dodávateľ:Daniel Repka, DERATEX EKO, Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyčistenie cestných rigolov od nánosov vrátane likvidácie odpadu súvisiaceho s vyčistením a chemická likvidícia buriny v objekte OVŠL Košice
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 759,85
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 759,85
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Moldava n/B

Prílohy