Zmluva č. PSB MB-319-21/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSB MB-319-21/2006
Dodávateľ:BOBOR, s.r.o. Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kosenie trávy vrátane jej likvidácie v objektoch PSB
Zmluvne dohodnutá čiastka:79 001,49
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:79 001,49
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:MO SR Úrad správy nehnuteľného majetku Bratislava

Prílohy