Zmluva č. PSBTN-7-82/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:PSBTN-7-82/2010
Dodávateľ:TINAKS, spol. s r.o. Púchov
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vnútornej kanalizácie VePS- budova A.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 998,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 998,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:PSB Trenčín

Prílohy