Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
USZV-23-27-2007 ROBUS, s.r.o. Krupina Dodatok č. 1 k zmluve č. 13/2007 o likvidácii neupotrebiteľného hnuteľného majetku 0 0 ZV MO SR 15.08.2007 30.11.2007 Predĺženie termínu do 30.11.2007
USZV-23-34-2007 LEDIC, a.s. Praha, ČR Dodatok č. 2 ku KZ- Jakub VILLAGE 0 0 ZV MO SR 25.09.2007 11.10.2007 Zmena termínu v čl. III. a V.
USZV-73-4-2007 BAMA s.r.o. Zvolen ZoD- koplexné pranie osbnej, špeciálnej a posteľnej bielizne 0 0 ZV MO SR 01.01.2007
USZV-73-5-2007 EKOTRANZ, s.r.o. Nová Baňa ZoD A/č. 15/2007- zber odpadov v objekte objednávateľa, vyčistenie lapačov tukov 0 0 ZV MO SR 05.01.2007 31.12.2007
USZV-108-1-2007 M-NOVOMAX-D s.r.o Bušince KZ- mäso a mäsové výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-2-2007 NAURU, s.r.o. Dobrá Niva KZ- cukrárenské výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-3-2007 VIS, s.r.o. Modrý Kameň KZ- ovocie a zelenina 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-4-2007 Hontianske výrobné družstvo Horný Badín KZ- Pekárenské výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-5-2007 Inmédia, s.r.o. Zvolen KZ- dlhodobo skladovateľné potraviny, mlieko, mliečne výrobky 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-6-2007 CHRIEN, s.r.o. Zvolen KZ- mraziarenské výrobky, mrazená hydina, ryby a vajíčka 0 0 ZV MO SR 01.01.2007 31.12.2007
USZV-108-7-2007 PM ZBROJNÍKY, a.s. Banská Bystrica RKZ- potravinársky tovar 0 0 ZV MO SR 19.03.2007
USZV-108-8-2007 RYBA Košice, s.r.o. Košice KZ- majonézové výrobky 0 0 ZV MO SR 27.08.2007 31.12.2007
USZV-81/2008 BAMA, spol.s.r.o. Zvolen Zmluva o dielo k č.p.:ÚŠZV -81-/2008 Pranie osobnej, špeciálnej a posteľnej bielizne 0 0 ZV MO SR 15.01.2008 31.05.2009
USZV-81-1/2008 I.DRUŽSTEVNÁ a.s. Dačov Lom Zmluva o poskytnutie služby - vývoz kontajnera TKO z ÚŠZV MO SR Lešť 0 0 ZV MO SR 02.01.2008 31.12.2008
ZV-81-2/2008 EKOTRANZ, s.r.o. Nová Baňa ZoD - zber odpadov, vyčistenie lapača tukov 0 0 ZV MO SR 22.02.2008 31.12.2008
ZV-81-8/2008 Ministerstvo obrany SR Bratislava Príkazná zmluva k zmluve č.81-5/2008 Odborná pomoc pri spracovní projektovej dokumentácie 0 0 ZV MO SR 21.04.2008 31.10.2008
USZV-81-9/2008 ROBUS s.r.o., Krupina Zmluva č.81-9/2008 o likvidácii neupotrebiteľného majetku 0 0 ZV MO SR 24.06.2008 31.12.2008
ZV-81-11/2008 Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenč.Teplice Zmluva o bezodpl.prevode správy majetku štátu (budovy, stavby, pozemky) 0 0 ZV MO SR 27.11.2008 31.12.2008
ZV-81-12/2008 ZV MO SR Lešť Dohoda č.1 o poskytovaní a úhrade stravovania pre prísl.voj.polície 0 0 Ministerstvo obrany SR, Bratislava 01.07.2008 31.12.2008
ZV-81-13/2008 ZV MO SR Lešť Dohoda č.2 o poskytovaní a úhrade stravovania pre zamestnancov verejnej služby 0 0 Ministerstvo obrany SR, Bratislava 01.07.2008 31.12.2008