Zmluva č. USZV-108-6-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-108-6-2007
Dodávateľ:CHRIEN, s.r.o. Zvolen
Predmet zmluvy - názov zmluvy:KZ- mraziarenské výrobky, mrazená hydina, ryby a vajíčka
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy