Zmluva č. USZV-73-5-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:USZV-73-5-2007
Dodávateľ:EKOTRANZ, s.r.o. Nová Baňa
Predmet zmluvy - názov zmluvy:ZoD A/č. 15/2007- zber odpadov v objekte objednávateľa, vyčistenie lapačov tukov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:ZV MO SR

Prílohy