Zmluva č. ZV-81-13/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ZV-81-13/2008
Dodávateľ:ZV MO SR Lešť
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dohoda č.2 o poskytovaní a úhrade stravovania pre zamestnancov verejnej služby
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo obrany SR
Objednávateľ:Ministerstvo obrany SR, Bratislava

Prílohy