Zmluvy za Ministerstvo obrany SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ZV-81-57/2008 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č.ÚŠZV-81-57/2008 Oprava čerpacej stanice a vodojemu na zabezp. Pož.vody pre Výcv.osadu Jakub Village 3 777 000 0 ZV MO SR 10.11.2008 25.12.2008
ZV-81-58/2008 VHS Stavservis s.r.o. Veľký Krtíš ZoD č.ÚŠZV-81-58/2008 Oprava havárie vodovod.,kanaliz. A NN prípojky pre budovu č. 31 . Opravaa havárie žumpy a lapača tukov pre budovu č.31. 1 349 591 0 ZV MO SR 03.11.2008 15.12.2008
ZV-81-59/2008 JUPOK - M.Poliačik, súkr.bezpečn.služba, Pliešovce Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby-odborná príprava osôb 4 800 0 ZV MO SR 01.11.2008 31.01.2009
ZV-81-60/2008 M.F.ELEKTRO, Zvolen ZoDč.ÚŠZV-81-60/2008 Oprava klimatizácie v budove ÚŠZV Lešť 300 000 0 ZV MO SR 10.11.2008 31.12.2008
ZV-81-61/2008 Pavel FILKUS, Sása ZoDč.ÚŠZV-81-61/2008 Oprava budovy č.53 - Hlavný tábor 143 921 0 ZV MO SR 14.11.2008 28.11.2008
ZV-81-62/2008 IZONA - Ing.A.Zapletal, Veľký Krtíš ZoDč.ÚŠZV-81-62/2008 Oprava budovy č.20 3 206 231 0 ZV MO SR 04.11.2008 31.12.2008
ZV-81-65/2008 IZONA - Ing.A.Zapletal, Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č.ÚŠZV 81-65/2008 Odstránenie nežiadúcich porastov 364 929 0 ZV MO SR 19.11.2008 27.11.2008
ZV-81-66/2008 BERKstav-Ján Berky, Detva Zmluva o poskytovaní služieb č.ÚŠZV-81-66/2008 Odstránenie drevín 299 519 0 ZV MO SR 19.11.2008 10.12.2008
ZV-81-67/2008 AIS-PO s r.o., architektonické a inžin.služby, Prešov ZoD č.ÚŠZV-81-67/2008 Zmena dokumentácie rekonštrukcia a modernizácia objektov Slávia 300 1 606 500 0 ZV MO SR 18.11.2008 31.12.2008
ZV-81-69/2008 LAYLA s.r.o. Bratislava Kúpna zmluva č.ÚŠZV 81-69/2008 Nákup ultrazvukového analyzátora chrbtice v 3D zobrazení pohybu 4 998 700 0 ZV MO SR 28.11.2008
ZV-81-70/2008 H.K.M.Staving - Projekt spol. s r.o., Banská Bystrica ZoD č.391/2008 Vypracovanie stavebného zámeru na pripr.stavbu - Rekonštr.sídliska DRUŽBA 952 000 0 ZV MO SR 27.10.2008 28.11.2008
USZV-81-71/2008 Linde Gas k.s. Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny č.359951019 115 0 ZV MO SR 20.11.2008 30.11.2009
USZV-81-72/2008 LEDIC SLOVAKIA a.s., Bratislava KZč.ÚŠZV-81-72/2008 Predaj a kúpa doplň. A kompatibilného tovaru k výcv.trenažérom a prísl.zariadeniam 94 930 000 0 ZV MO SR 08.12.2008 28.12.2008
USZV-81-73/2008 Vojenské lesy a majetky š.p. Pliešovce ZoD č./PS/2008 Upratovanie vonkajších priestorov - zimná údržba komunikácií v správe ÚŠZV Lešť 0 0 ZV MO SR 20.11.2008 15.04.2009
ZV-81-78/2008 S-TEAM Veľký Krtíš Zmluva o poskytnutí služby č.dod.48/2008, č.obj.ÚŠZV-81-78/2008 Vnútorné uprtovanie priestorov v objektoch ÚŠZV Lešť 1 180 714 0 ZV MO SR 01.01.2009 28.02.2009
USZV-2-24-2010 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č. 24/2010 na opravu havárie potrubia hlavného rozvodu pitnej vody 2 944 0 ZV MO SR 08.02.2010 10.02.2010
USZV-2-25-2010 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č. 25/2010 na opravu havárie hlavného rozvodu pitnej vody 2 974 0 ZV MO SR 12.02.2010 15.02.2010
USZV-2-26-2010 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č. 26/2010 na opravu havárie hlavného rozvodu pitnej vody 2 963 0 ZV MO SR 25.02.2010 28.02.2010
USZV-2-28-2010 S-TEAM Veľký Krtíš ZoD č. 28/2010 oprava havárie hlavného rozvodu pitnej vody 2 888 0 ZV MO SR 16.03.2010 17.03.2010
USZV-2-29-2010 Enviro Team Slovakia s.r.o. Košice Zmluva o poskytnutí služby č. 29/2010 na periodické meranie emisií znečisťujúcich látok 3 213 0 ZV MO SR 29.03.2010 31.05.2010