Zmluva č. 91/N/2006/224/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:91/N/2006/224/2006
Dodávateľ:VUVH, Bratislava, Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvne dohodnutá čiastka:8 042,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:7 051,72
Celková dohodnutá čiastka:15 093,90
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:MŽP SR, Bratislava
Poznámka:Celkové ročné plnenie

Prílohy