Zmluvy za Okresný súd Vranov nad Topľou


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1233 Monika Antušová Zmluva o dielo upratovacie služby 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 18.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-1241 Vaša stravovacia spoločnosť s r. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 15.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1248 Ústav na výkon väzby Prešov Zmluva o dielo ÚVV pomocné manipulačné práce 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 29.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1313 Innovatrics, s.r.o. Kúpna zmluva dochádzkový systém 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 20.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1422 Follow me Servis s.r.o. Zmluva kopírovací stroj E230 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 28.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1434 Follow me Servis s.r.o. Zmluva nájomná kopírovací stroj E23 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 01.10.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-00040/1964/Zb.-20100809-0930 Slovenská republika, Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou Zmluva o výpožičke majetku štátu materiál CO 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 12.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1315 Východoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení elektrina Kalinčiakova 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 14.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1515 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní vôd 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 01.04.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0747 Slovak Telecom Zmluva o pripojení TCom zmena z TP 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 23.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100812-0803 Slovak Telecom Zmluva o pripojení TCom zmena z TP /2/ 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 23.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081204-1543 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny M.R.Štefánika 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 01.01.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-00040/1964/Zb.-20100804-1013 SR-Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Zmluva o bezodplatnom prevode správy nehnuteľného majetku 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 13.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1227 PROGRESSTAV PROJEKT Zmluva o dielo projektová dokumentácia 0 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 08.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1244 Achác Bodor-STAVOSERVIS Mandátna zmluva 1 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 06.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1110 Slovenská pošta, a.s. Mandantná zmluva - odvoz zásielok zbernou jazdou 3 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 02.05.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0854 Ing.Ján Kuľbaga Mandátna zmluva -výkon stav. dozoru a odb. poradenstva 4 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 30.12.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0904 SCHOTT, s.r.o. Zmluva o dielo č. 33 6 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 09.10.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1133 DITEL, spol.s.r.o. Zmluva o dielo DITEL 8 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 20.12.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20081204-1352 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo Q-BG 9 0 Okresný súd Vranov nad Topľou 13.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.