Zmluva č. osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1133

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1133
Dodávateľ:DITEL, spol.s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo DITEL
Zmluvne dohodnutá čiastka:8,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:8,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Vranov nad Topľou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy