Zmluva č. osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0904

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0904
Dodávateľ:SCHOTT, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 33
Zmluvne dohodnutá čiastka:6,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Vranov nad Topľou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy