Zmluva č. osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1227

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osvnt-0110-000513/1992/Zb.-20100804-1227
Dodávateľ:PROGRESSTAV PROJEKT
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo projektová dokumentácia
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Vranov nad Topľou
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy