Zmluvy za Okresný súd Bratislava V


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100816-1349 SLOVCLEAN s.r.o. Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb 991 0 Okresný súd Bratislava V 30.06.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090121-0919 OLO- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. O odvoze a zneškodňovaní odpadu - OLO 498 0 Okresný súd Bratislava V 21.12.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1126 JUDr. Milan Žovinka, ŽOV-BOZP Zabezpečenie činnosti technika bezpečnosti práce ( BOZP ) 332 0 Okresný súd Bratislava V 02.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090511-1039 Schindler výťahy a eskalátory, a.s. Zab. údržby a revízií výťahov - Schindler 153/97/Sch 278 0 Okresný súd Bratislava V 18.09.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1130 Pyroglobal s.r.o. Zmluva o obstaraní činnosti technika požiarnej ochrany - Pyroglobal s.r.o. 166 0 Okresný súd Bratislava V 01.08.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1105 Lindström, s.r.o. Zmluva o prenájme šliapni na to - predložky zachytávajúce nečistoty 112 0 Okresný súd Bratislava V 03.01.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090331-1228 RNDr. Attila Kovács O vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v objektoch 108 0 Okresný súd Bratislava V 29.04.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1630 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o Zmluva o pripojení - UPC 81 0 Okresný súd Bratislava V 08.07.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1022 C-TERM spol. s r.o. Dodávka a odber tepla, teplej úžitkovej vody - Dalkia 43 0 Okresný súd Bratislava V 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090121-1106 Gamo a.s. Kamerový systém - GAMO a.s. 28 0 Okresný súd Komárno 30.11.2007 30.11.2009
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100820-0932 Straubyt spol. s.r.o. Dohoda o prevádzke závodnej jedálne 18 0 Okresný súd Bratislava V 11.12.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090121-1358 Siemens Building Technologies Slovensko s.r.o. Elektrická požiarna signalizácia EPS - Siemens 7 0 Okresný súd Bratislava V 01.03.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100808-1412 IURA EDITION spol.s r.o., OZ COMPRIS software Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv 1 0 Okresný súd Bratislava V 23.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090128-1051 Slovklima Deimos s.r.o. Zmluva o kontrolnej činnosti - Slovklima Deimos s.r.o. 1 0 Okresný súd Bratislava V 07.02.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090401-1006 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd - BVS 0 0 Okresný súd Bratislava V 13.05.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1708 Slovenské telekomunikácie, a.s. zmluva o pripojení ISDN 0 0 Okresný súd Bratislava V 18.02.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1744 ZSE Energia, a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny ZSE 0 0 Okresný súd Bratislava V 01.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100808-1302 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM (pre trestné) 0 0 Okresný súd Bratislava V 08.07.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100808-1319 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM ( pre civil ) 0 0 Okresný súd Bratislava V 21.12.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100808-1330 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM 0 0 Okresný súd Bratislava V 19.12.1997 Zmluva na dobu neurčitú.