Zmluva č. osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1126

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090122-1126
Dodávateľ:JUDr. Milan Žovinka, ŽOV-BOZP
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zabezpečenie činnosti technika bezpečnosti práce ( BOZP )
Zmluvne dohodnutá čiastka:331,94
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:331,94
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava V
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy