Zmluva č. osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090121-0919

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba5-0110-000513/1992/Zb.-20090121-0919
Dodávateľ:OLO- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:O odvoze a zneškodňovaní odpadu - OLO
Zmluvne dohodnutá čiastka:497,91
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:497,91
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava V
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy