Zmluva č. osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1630

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:osba5-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1630
Dodávateľ:UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o pripojení - UPC
Zmluvne dohodnutá čiastka:81,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:81,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Okresný súd Bratislava V
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy