Zmluvy za Okresný súd Bratislava IV


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090512-1110 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb (1. Stavebno správcovská s.r.o.) 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.01.2009 31.12.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100114-1011 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb-1.Stavebno správcovská 0 0 Okresný súd Bratislava IV 31.12.2010 31.12.2010
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1133 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 28.08.2008 31.12.2008
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1150 1.Stavebno správcovská, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 03.01.2008 30.06.2008
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100203-1259 Anton Kubiš Zmluva o dielo - A. Kubiš 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.01.2010 31.12.2010
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090904-1041 AZ ELEKTRO, spol. s r. o. Zmluva o dielo - Spr. č. 3283/09 0 0 Okresný súd Bratislava IV 28.08.2009 30.09.2009
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1008 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 23.08.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1109 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 04.07.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1021 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Zmluva o odvádzaní zrážkových vôd 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.08.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0100-000513/1992/Zb.-20090109-1347 C-TERM spol. s r.o. Zmluva o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.01.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1259 Data Centrum Zmluva o výpožičke 0 0 Okresný súd Bratislava IV 05.08.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090115-0957 Gastroservis spol. s r.o. Zmluva o sprostredkovaní stravovacej jednotky 0 0 Okresný súd Bratislava IV 22.12.1995 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090114-1206 IURA EDITION, spol.s r.o. Zmluva o dielo a poskytnutí užívacích práv č. 019/2007 0 0 Okresný súd Bratislava IV 26.03.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000000/0000/0.0.-20090302-0848 Krajský súd v Bratislave Zmluva o bezodplatnom prevode správy majetku štátu 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.03.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-00040/1964/Zb.-20090113-0957 KUSTRA spol. s r.o. Zmluva o prenájme a servisnej službe , č. zml. 500/52 0 0 Okresný súd Bratislava IV 25.01.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1014 Lucia Písečná Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 01.05.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1205 Lucia Písečná Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Okresný súd Bratislava IV 02.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20100513-1340 Obvodný úrad Bratislava Zmluva č.OKR-07492/2010-062 o výpožičke majetku štátu - CO 0 0 Okresný súd Bratislava IV 10.05.2010 10.05.2020
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090113-1323 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu 0 0 Okresný súd Bratislava IV 30.07.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
osba4-0110-000513/1992/Zb.-20090109-1357 Okresný súd Bratislava IV Zmluva o výpožičke podľa § 659 až 662 zákona č.40/1964 Zb O.z. 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 Zmluva na dobu neurčitú.