Zmluvy za Krajský súd v Trenčíne


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kstn-0110-000000/0000/0.0.-20090617-0846 Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 01.04.2014
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1346 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 0 0 Krajský súd Trenčín 02.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1526 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva o dielo - pre poskytovanie prác 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.07.2009 31.12.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1053 Považská odpadová spoločnosť, a.s. Zmluva č. 50031881 na zneškodnenie odpadov 0 0 Krajský súd v Trenčíne 20.02.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-0901 Slovak Telecom Dohoda o Voliteľnom volacom programe Business Partner 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.06.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1153 T - Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 22.07.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1222 T - Mobile Slovensko, a.s. Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 18.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1243 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 28.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1129 Slovak Telecom Zmluva o pripojení 0 0 Krajský súd v Trenčíne 26.03.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1157 Ministerstvo obrany SR Zmluva o dodávke energií č. 12-22/2008 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100817-1039 EuroTel Bratislava, a.s. Zmluva na poskytovanie telekomunikačných služieb-0903720030 0 0 Krajský súd v Trenčíne 03.04.1998 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090324-0935 SOFTIP a.s. Zmluva č. 1512H197 Mzdy 0 0 Krajský súd v Trenčíne 15.03.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1231 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update prog.vybav. č. S823629665 JASU 1 0 Krajský súd v Trenčíne 03.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1311 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update progr.vybav. č. S062629665 JASU 1 0 Krajský súd v Trenčíne 26.06.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1323 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update program.vybav.č. S097626665 JASU 1 0 Krajský súd v Trenčíne 22.06.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1333 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce Dodávka prác od ÚVTOS Želiezovce 1 0 Krajský súd v Trenčíne 23.11.2007 31.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1127 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo a poskyt.ov. programové vybavenie užív.práv - ASPI 1 0 Krajský súd v Trenčíne 30.04.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1221 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update prog.vybav. č. S848629665 JASU 2 0 Krajský súd v Trenčíne 15.09.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100813-0827 FM Consulting, s.r.o. Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 2 0 Krajský súd v Trenčíne 01.09.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1324 Lazar Consulting s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Verejné obstarávanie 2 0 Krajský súd v Trenčíne 27.10.2005 Zmluva na dobu neurčitú.