Zmluva č. kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1127

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090306-1127
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo a poskyt.ov. programové vybavenie užív.práv - ASPI
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy