Zmluva č. kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1333

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1333
Dodávateľ:Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka prác od ÚVTOS Želiezovce
Zmluvne dohodnutá čiastka:1,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:

Prílohy