Zmluva č. kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1526

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1526
Dodávateľ:Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo - pre poskytovanie prác
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Trenčíne
Poznámka:

Prílohy