Zmluvy za Krajský súd v Trenčíne


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100810-0736 Q - BG, s.r.o. Zmluva č. 97037 PPS, SHR, EJT 9 0 Krajský súd v Trenčíne 20.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100809-1053 Považská odpadová spoločnosť, a.s. Zmluva č. 50031881 na zneškodnenie odpadov 0 0 Krajský súd v Trenčíne 20.02.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090421-1424 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva o dielo - vykonanie pomocných prác pri úprave terénu na nádvorí KS. 68 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 03.04.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1526 Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Trenčíne Zmluva o dielo - pre poskytovanie prác 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.07.2009 31.12.2009
kstn-0110-000000/0000/0.0.-20090617-0846 Ministerstvo obrany SR Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 01.04.2014
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100812-1157 Ministerstvo obrany SR Zmluva o dodávke energií č. 12-22/2008 0 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100811-1455 LEMNIX, s.r.o. Oprava strechy na budove OS Partizánske 39 0 Krajský súd v Trenčíne 03.12.2007 21.12.2007
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20081216-1346 LE CHÉQUE DÉJEUNER Zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok 0 0 Krajský súd Trenčín 02.01.2003 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090324-1324 Lazar Consulting s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Verejné obstarávanie 2 0 Krajský súd v Trenčíne 27.10.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100810-1416 Kúpele Brusno a.s. Relaxačno-rehabilitačné pobyty sudcov na rok 2008 69 0 Krajský súd v Trenčíne 01.01.2008 31.12.2008
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090109-1350 Kúpele Brusno Zmluva o poskytovaní relaxačno-rehabilitačných pobytov 15 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 20.12.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20090406-1524 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby - kúpele Bojnice 10 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2009 31.12.2009
kstn-0110-000513/1992/Zb.-20100114-1559 Kúpele Bojnice a.s. Zmluva na poskytnutie služby - kúpele Bojnice 14 0 Krajský súd v Trenčíne 01.04.2010 31.12.2010
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0701 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Trenčín 12 0 Okresný súd Trenčín 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0710 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Prievidza 3 0 Okresný súd Prievidza 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0719 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Partizánske 256 0 Okresný súd Partizánske 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0724 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode spráy majetku pre OS Pov. Bystrica 780 0 Okresný súd Považská Bystrica 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0728 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Nové Mesto nad Váhom 6 0 Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20090326-0735 Krajský súd v Trenčíne Zmluva o prevode správy majetku štátu pre OS Bánovce nad Bebravou 4 0 Okresný súd Bánovce nad Bebravou 06.03.2009 06.03.2009
kstn-0110-00040/1964/Zb.-20100806-1515 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Havarijné poistenie motorových vozidiel 867 0 Krajský súd v Trenčíne 09.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.