Zmluvy za Krajský súd v Nitre


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20100107-1138 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 1372/09 0 0 TK 23.11.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20080609-1431 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 201/2005 0 0 P.V. 01.03.2005 30.06.2010
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20100629-1454 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 877/10 0 0 P.V. 01.07.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20081210-0813 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke Spr 1470/08 0 0 Okresný súd Topoľčany 02.12.2008 27.02.2009
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20090227-1303 Krajský súd v Nitre Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu Spr 158-03/09 0 0 Okresný súd Topoľčany 02.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080909-1026 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke Spr 1058/08 0 0 Okresný súd Nové Zámky 03.09.2008 30.09.2008
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20090227-1307 Krajský súd v Nitre Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu Spr 158-02/09 0 0 Okresný súd Nové Zámky 11.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20090227-1313 Krajský súd v Nitre Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu Spr 158-05/09 0 0 Okresný súd Nitra 09.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080606-1532 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke Spr 693/08 0 0 Okresný súd Nitra 30.05.2008 31.08.2008
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20090227-1317 Krajský súd v Nitre Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu Spr 158-04/09 0 0 okresný súd Levice 02.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20081204-1407 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke Spr 1352/08 0 0 Okresný súd Komárno 14.11.2008 30.11.2008
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20090227-1258 Krajský súd v Nitre Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu Spr 158-01/09 0 0 Okresný súd Komárno 02.02.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080609-1512 Krajský súd v Nitre Zmluva o výpožičke Spr 134/05 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.04.2005 31.12.2008
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20090406-1235 Krajský súd v Nitre Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku štátu, Spr 1593/08 0 0 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 01.01.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000000/0000/0.0.-20080609-1502 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 144/06 0 0 M.J. 01.02.2006 31.08.2009
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20100512-1258 Krajský súd v Nitre Zmluva o ubytovaní Spr 495/10 0 0 L.B. 10.05.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080609-1223 Q - BG, s.r.o. Zmluva o dielo - uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona 513/91 Zb. Spr. 216/97 9 0 KRAJSKÝ SÚD V NITRE 27.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-00040/1964/Zb.-20080609-1306 Okresný súd v Nitre Zmluva o výpozičke Spr 1365/99 0 0 Krajský súd v Nitre 26.10.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080610-0846 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva na dodávku programového vybavenia č. T559 629 738 - Spr 556/97 5 0 KRAJSKÝ SÚD V NITRE 12.06.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
ksnr-0110-000513/1992/Zb.-20080610-0847 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Licenčná zmluva T069 629 738 4 0 KRAJSKÝ SÚD V NITRE 07.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
1 2 3 4 >>