Zmluvy za Krajský súd Košice


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0925 WARBECK energy, s.r.o. Zmluva č.10090/08-O o technickej obsluhe odovzdávacej stanice tepla 10090 v objekte KS v Košiciach 454 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0954 Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Odštepný závod Košice Zmluva č.01/298/2002 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0 0 Krajský súd Košice 25.10.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0918 Východoslovenská energetika a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100131568B 0 0 Krajský súd Košice 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090302-1038 Vojenské zdravotnícke zariadenia a.s. Zmluva o dielo 0 0 Krajský súd Košice 16.02.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0920 Veronika Rusnačková - LIFTEX Servisná zmluva č.6.4.0804 0 0 Krajský súd Košice 14.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1104 Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o dielo ÚVV a ÚVTOS: 1-2/34-2009 0 0 Krajský súd Košice 02.01.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20100111-1209 Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody Zmluva o dielo 0 0 Krajský súd Košice 01.01.2010 31.12.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1111 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o Zmluva o pripojení 23 0 Krajský súd Košice 24.10.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20091015-0829 TURKON s.r.o. Zmluiva o dielo 0 0 Krajský súd Košice 01.10.2009 15.03.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0932 Tepláreň Košice, a.s. Zmluva č.Z/TEKO/2005/1626/5010 o dodávke a odbere tepla na výstupe z primárnych rozvodov SCZT Košice 0 0 Krajský súd Košice 01.10.2005 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090630-1022 Slovenské univerzálne programy spol. s r.o Zmluva o dodávke update programového vyavenia č. S845 215 783 2 0 Krajský súd Košice 25.06.2009 25.06.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1049 Slovenská pošta, a.s. Zmluva na zabezpečenie zbernej jazdy 0 0 Krajský súd Košice 02.05.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1056 SHELL Slovakia, s.r.o. Zmluva o kartách euroShell Card 0 0 Krajský súd Košice 15.01.2009 31.12.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20100202-0828 SHELL Slovakia, s.r.o. Zmluva o kartách euroShell Card 0 0 Krajský súd Košice 01.01.2010 31.12.2010
kske-0110-000513/1992/Zb.-20090120-1005 RLC Systems, spol.s.r.o. Servisná zmluva - pozáručný servis č. 01-01-2009-RLC 140 0 Krajský súd Košice 31.12.2009 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20100202-0822 RLC Systems, spol.s.r.o. Servisná zmluva-pozáručný servis č.12-01-2010-RLC 0 0 Krajský súd Košice 02.01.2010 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1513 Q - BG, s.r.o. Zmluva č. 97003 o dielo,uzavretá podľa ustanovenia § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. 11 0 Krajský súd Košice 14.03.1997 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081222-1119 Poľnohospodárske družstvo Klatov Zmluva o dielo 25 0 Krajský súd Košice 16.11.2008 15.03.2009
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081217-1353 LUX Košice, s.r.o. Zmluva č.041/2005 o dielo na upratovanie, uzavretá podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka 201 0 Krajský súd Košice 01.03.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
kske-0110-000513/1992/Zb.-20081229-0926 LIFTEX, s.r.o. Servisná zmluva č. 6.4.0805 0 0 Krajský súd Košice 14.02.2008 Zmluva na dobu neurčitú.