Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0954

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20081219-0954
Dodávateľ:Východoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p., Odštepný závod Košice
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva č.01/298/2002 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy