Zmluva č. kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1104

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:kske-0110-000513/1992/Zb.-20090205-1104
Dodávateľ:Ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo ÚVV a ÚVTOS: 1-2/34-2009
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Košice
Poznámka:

Prílohy