Zmluvy za Krajský súd v Banskej Bystrici


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-0952 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1555/07 202 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2008 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20100811-1010 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Poistná zmluva, Kooperatíva poisťovňa a.s., Spr.1554-07 94 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 30.11.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1022 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb,Ján Chriašteľ, Spr.252-09 330 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 30.04.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090317-1030 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ,Spr.251-09 360 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 30.04.2009
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-0951 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.252/09 660 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 31.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090706-1003 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.251/09 720 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2009 31.01.2010
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100218-1010 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb,Ján Chriašteľ,Spr.145/2010 150 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2010 31.01.2011
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1120 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr.180/07 7 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2007 31.01.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100810-1126 Ján Chriašteľ Zmluva o poskytovaní služieb, Ján Chriašteľ, Spr. 181/07 7 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.02.2007 31.01.2008
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090313-0908 Ing.Ľubomíra Šudová Zmluva o koordinácii bezpečnosti č.7/2006,Ing.Šudová Ľubomíra,Spr.1536-06 746 0 Krajský súd Banská Bystricai 24.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1004 Ing.arch.Igor Teplan Zmluva o dielo,Ing.arch.Teplan,Spr.1687-04 164 0 Krajský súd Banská Bystrica 10.09.2004 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-0933 IMPROMAT Slov. spol. s.r.o Kúpna zmluva č.36/2007,IMPROMAT-Slov.s r.o.,Spr.1074/07 7 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 20.08.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-0943 IMPROMAT Slov. spol. s.r.o Zmluva o zabezp.servis.prác,IMPROMAT-Slov s.r.o.,Spr.1080/07 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 20.08.2007 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090518-1055 Globtel GSM, a.s. Zmluva o poskytovaní služieb GSM č.00295536,Globtel GSM a.s., Spr.1301/99 77 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 30.09.1999 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090708-0922 GANZ Hospodárska zmlua č.15/92, GANZ, Spr.15/92 494 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.1993 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100806-1023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Kúpna zmluva č.1/03/10/06,DECS CONSULTING spol. s r.o.,Spr.1475/06 30 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 12.10.2006 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-00040/1964/Zb.-20090427-0908 DataCentrum Zmluva o výpožičke, DataCentrum,Spr.579/03 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 11.03.2002 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090318-1158 COMPRIS software,s.r.o. Zmluva o dielo č.011/2001, COMPRIS software s.r.o.,Spr.530/01 911 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.01.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090219-1434 COBRA s.r.o. Zmluva o ozbrojenom doprovode finančnej hotovosti, COBRA s.r.o., Spr.36/01 0 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 02.01.2001 Zmluva na dobu neurčitú.
ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20100805-0936 Bardejovské kúpele a.s. Zmluva na poskytnutie služby č.1/2008,Bardejovské kúpele a.s.,Spr.5337/08 Oú 1 0 Krajský súd v Banskej Bystrici 01.05.2008 31.10.2008