Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090313-1004
Dodávateľ:Ing.arch.Igor Teplan
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo,Ing.arch.Teplan,Spr.1687-04
Zmluvne dohodnutá čiastka:137,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:164,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd Banská Bystrica
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy