Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090318-1158

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090318-1158
Dodávateľ:COMPRIS software,s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č.011/2001, COMPRIS software s.r.o.,Spr.530/01
Zmluvne dohodnutá čiastka:911,27
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:911,27
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy