Zmluva č. ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-0943

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:ksbb-0110-000513/1992/Zb.-20090319-0943
Dodávateľ:IMPROMAT Slov. spol. s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o zabezp.servis.prác,IMPROMAT-Slov s.r.o.,Spr.1080/07
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský súd v Banskej Bystrici
Poznámka:Zmluva na dobu neurčitú.

Prílohy