Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
245/332/2007/UKSUP/BA/2007 EuroPress B.K. s.r.o., Bátorové Kosihy, Športová Ulica 1416 papierové vrecúška 398 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 10.09.2007
385/79/2007/UKSUP/BA/2007 EuroPress B.K. s.r.o., Bátorové Kosihy, Športová Ulica 1416 papierové vrecúška bez potlače 332 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.02.2007
1/2009/KPU TN/2009 EUROSENSE,s r.o., Bratislava, Kutuzovova 13 Poskytovateľ poskytne nadobúdavateľovi údaje z účelovej digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska. 238 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 08.09.2009
9/2008/KPUNR/2008 EUROSENSE,s r.o., Bratislava, Kutuzovova 13 Posyktnutie digitálnej farebnej ortofotomapy Slovenska. 0 0 Krajský pozemkový úrad, Nitra, Štefánikova trieda 69
163/239/2007/UKSUP/BA/2007 Eva Fratričová, Bratislava, Dudvážska 25 Zmapovanie kanalizačných rozvodov v areáli 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 24.05.2007
127/VUP/061106/09/2006/VUPOP/2011 Exe, s.r.o. , Bratislava, Na Hrebienku Dodanie výpočtovej techniky. 6 311 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
128/VUP/061106/09/w/2006/VUPOP/2006 Exe, s.r.o. , Bratislava, Na Hrebienku Dodanie výpočtovej techniky. 4 327 0 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova
76/2009/IVVL KE/2010 FaxCopy a.s. Bratislava, Bratislava, Domkárska 15 Objednávateľ si objednáva u zhotoviteľa vyhotovenie tlače pre projekt. 615 0 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov , Košice, Cesta pod Hradovou 13/A 31.12.2011
1122/06/2006 FENCL, s.r.o., Bratislava, Senná 6 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Biel 167 700 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 11.08.2006 15.05.2013
358/6/2007/NZ/UKSUP/BA/2007 Ferostav s.r.o., Nové Zámky, Bešenovská cesta 17 Hutnícky materiál 332 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.04.2007
131/206/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 Mikropipety 115 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 26.04.2007
225/306/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 Teplomer 8 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.08.2007
328/411/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 lupa s osvetlením na pantograf. Ramene 100 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 06.12.2007
396/89/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 dávkovač PVD na agres. Kvapaliny 149 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.02.2007
63/142/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 Dávkovač BRAND Dispensette III s ventilom 909 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.03.2007
66/145/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 uchovávací roztok, pufer 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 13.03.2007
78/154/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 predvážky s váživosťou 706 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 19.03.2007
93/169/2007/UKSUP/BA/2007 FISHER Slovakia s.r.o., Levoča, Mäsiarska 13 pipety 193 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 29.03.2007
188/264/2007/UKSUP/BA/2007 FITEK , Ing. František Iványi, Šaľa, Hliníková 11 Servis prístroja Izotachoforetický analyzátor 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 14.06.2007
bez cisla 36/2009 FLAGA Progas s.r.o., Pezinok dodávka skvapalneného plynu 0 0 ÚKSÚP Bratislava, Bratislava, Matúškova 21 03.07.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť