Zmluva č. 128/VUP/061106/09/w/2006/VUPOP/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:128/VUP/061106/09/w/2006/VUPOP/2006
Dodávateľ:Exe, s.r.o. , Bratislava, Na Hrebienku
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie výpočtovej techniky.
Zmluvne dohodnutá čiastka:4 326,62
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:4 326,62
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova

Prílohy