Zmluva č. 127/VUP/061106/09/2006/VUPOP/2011

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:127/VUP/061106/09/2006/VUPOP/2011
Dodávateľ:Exe, s.r.o. , Bratislava, Na Hrebienku
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie výpočtovej techniky.
Zmluvne dohodnutá čiastka:6 310,86
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:6 310,86
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Výskumný ústav pôdoznalectva a ochsrany pôdy, Bratislava, Gagrinova

Prílohy