Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
71/2010/KPU TT/2006 Správa mestského majetku Trnava, Trnava, Františkánska 16 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytový priestor. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
60/2010/KPU TT./2005 AT Slovakia,s.r.o., Senica, Priemyselná 278 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 29.09.2005
60/2010/KPU TT/2005 AT Slovakia,s.r.o., Senica, Priemyselná 278 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 29.09.2005
61/2010/KPU TT/2005 JUDr.Juraj Procházka, Lakšárska Nová Ves, Lakšárska Nová Ves 403 Prenajímateľ je podeilovým spoluvlastníkom jednoúčeľovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 29.09.2005
62/2010/KPU TT/2008 Slovenský pozemkový fond, Bratislava, Búdkova 36 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom budovy. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 01.01.2009
63/2010/KPU TT/2009 D.V.S. REALITY SE, s.r.o., Senica, Hviezdoslavova 2556/63 Prenajímateľ je podielovým spoluvlastníkom jednoúčelovej nehnuteľnosti. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 01.10.2009
67/2010/KPU TT/2006 BYSPRAV,s.r.o., Galanta, Nová doba 927/13 Záväzok dodávateľa dodať teplo pre ústredné vykurovanie. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 01.07.2006
3/2010/KPU TT/2007 Ing.Ján Alman, Budmerice, Budmerice 758 Vyhotovenie znaleckého posudku k právoplatnému rozhodnutiu OPU V DS. 265 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 10.05.2007
4/2010/KLU TT/2007 Ing.Ján Alman, Budmerice, Budmerice 758 Vyhotovenie znaleckého posudku k právoplatnému rozhodnutiu OPU DS. 624 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 23.08.2007
1/2010/KPU TT/2007 POZDROJ-kiss, Dunajská Streda, Malé Dvorníky 132 Vypracovanie geometrického plánu na obnovenie právneho stavu. 581 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
34/2010/KPU TT/2007 GEODET,s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 110 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
40/2010/KPU TT/2007 GEODET,s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 110 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
48/2010/KPU TT/2008 GEODET,s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 189 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
5/2010/KPU TT/2007 Ing.Augustín Cséfalvay, Dunajská Streda, Tichá 208/2 Vyhotovenie znaleckého posudku k právoplatnému rozhodnutiu OPU v DS. 127 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 23.08.2007
64/2010/KPU TT/2005 Krajský školský úrad v trnave, Trnava, Vajanského 2 Priestory miestností resp. kancelárií 205,388 m2. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
6/2010/KPU TT/2008 Ing.Augustín Cséfalvay, Dunajská Streda, Tichá 208/2 Vyhotovenie znaleckého posudku k právoplatnému rozhodnutiu OPU v DS. 100 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 05.03.2008
70/2010/KPU TT/2008 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Nebytové priestory v administratívnej budove. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 02.01.2009 31.12.2013
7/2010/KPU TT/2008 Ing.Augustín Cséfalvay, Dunajská Streda, Tichá 208/2 Vyhotovenie posudku k právoplatnému rozhodnutiu OPU v DS. 101 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 28.03.2008
35/2010/KPU TT/2007 GEODET,s.r.o., Bratislava, Malodunajská 15 Spracovanie zjednodušeného rozdeľovacieho plánu. 219 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
68/2010/KPU TT/2008 Geodetický a kartografický ústav Bratislava, Bratislava, Chlumeckého 4 Dodávateľ poskytne zo štátnej dokumentácie rastrové údaje. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 22.01.2008