Zmluva č. 67/2010/KPU TT/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:67/2010/KPU TT/2006
Dodávateľ:BYSPRAV,s.r.o., Galanta, Nová doba 927/13
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Záväzok dodávateľa dodať teplo pre ústredné vykurovanie.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22

Prílohy