Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
4/2007/KLU TN/2007 LH Projekt.SK,s r.o., Piešťany, 8 Mája 4387/15 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova trieda 69 10.01.2007
5/2005/KLU TN/2005 Juraj Jágerský-MOTOPO, Žilina, Na závaží 858/9 Dodávka osobného automobilu Lada niva. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 04.07.2005
5/2007/KLU NR/2007 Marek Stecker - RTS, Nitra, Schurmanova 25/7 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova trieda 69 10.01.2007
71/2010/KPU TT/2006 Správa mestského majetku Trnava, Trnava, Františkánska 16 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu nebytový priestor. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22
A3975764-0001/2008 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Prievozská 6/A Zmluva o pripojení so spoločnosťou ORANGE Slovensko, a.s. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 27.10.2008
A4621774-0001/2009 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Prievozská 6/A Zmluva o pripojení so spoločnosťou ORANGE Slovensko, a.s. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 05.10.2009
A4621829-0001/2009 Orange Slovensko, a.s., Bratislava, Prievozská 6/A Zmluva o pripojení so psoločnosťou ORANGE Slovensko, a.s. 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 05.10.2009
bez cisla 55/2009 PALKO s.r.o., Vranov nad Topľou stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 13.02.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
bez cisla 79/2009 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 dodávka el.ener..7 odber.miest 0 0 ÚKSÚP, Košice 01.07.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
18/2009/MPRVSR/2009 Ing. Karol Cepko, Energoplyn, IPS, Zvolen, Balkán 525/12 Zabezpečovanie komplexných činností súvisiacich s prevádzkou a správou objektu MP SR. 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2009 31.12.2012
1/220/2006/LMU/2006 MVDr.Michal Rusič, Súkromný veterinárný lekár, Nová Sedlica Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať charakter veterinárnej činnosti. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 30.12.2005
1/2/20092009/TSUP/2009 DATALAN, a.s., Bratislava, Galvaniho 15/C Výpočtová technika 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326
360263168/2010/TSUP/2010 Linde Gas k.s., Bratislava, Odborárska 23 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 01.08.2010 31.07.2012
455/2010-240-Z/2010 Kancelária národnej rady SR, Bratislava, Nám. A. Dubčeka 1 Prenájom a užívanie nehnuteľností - garáží vrátane prislúchajúcich pozemkov vo vlastníctve SR v správe Kancelárie národnej rady SR 0 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12 31.12.2014
4/2007/KPU TN/2007 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Dodávateľ sa zaväzuje dodať klientovi Relax lístky. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 05.06.2007
064/2006/KLUKE/2006 LUX - Košice, s.r.o., Košice, Národná trieda 76 Upratovecie práce pre Krajský lesný úrad Košice 0 0 Krajský lesný úrad v Košiciach, Košice, Popradská 78 01.01.2007
108/2003/2003 ACCOR Services Slovakia s.r.o. , Bratislava, Košická 56, P.O.Box 21 Zmluva o zabezpečení stravovania 0 0 Agroinštitút Nitra, Nitra, Akademická 4
144/16/97/1997/ARVI NR/1997 Ústav vedecko-technických informácií pre pôdohospodárstvo Nitra (ÚVTIP), Nitra, Samova 9 Vytvorenie, sprístupneni a udržiavanie www stránky 0 0 Agentúra pre rozvoj vidieka, Nitra, Akademická
15/1000604/KLU TN/2006 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov pre zamestnancov KLU TN. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7 29.05.2006
162/101/4500245400/2011/2010 SLOVWOOD Ružomberok a.s., Ružomberok, Tatranská cesta 3 Predaj a kúpa dreva. 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 01.01.2011 31.12.2011