Zmluva č. 4/2007/KLU TN/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:4/2007/KLU TN/2007
Dodávateľ:LH Projekt.SK,s r.o., Piešťany, 8 Mája 4387/15
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu.
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Krajský lesný úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova trieda 69

Prílohy