Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
bez cisla 60/2009 Stredoslovenská energetika a.s., Žilina, Ulica republiky 5 dodávka el.energie 0 0 ÚKSÚP, Košice 26.06.2009 31.12.2011 sumu nie je možné presne stanoviť
18261/2004/KLU BB/2004 LE CHEQUE DEJUENER, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 32 Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1 08.07.2004
1/2008/KLU TN/2008 FM Consulting spol. s r.o., Púchov, Rúžová 1779/9 Poskytovateľ zabezpečí pre objednávateľa výkon pracovnej zdravotnej služby. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7
4/2007/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
5/2004/KPU TN/2004 Vaša stravovacia, spol s r.o., Bratislava, Račianské mýto 1/B Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7
5/2008/KPU TN/2008 Katastrálny úrad v Trenčíne, Trenčín, M.R. Śtefánika 20 Dodávateľ poskytne odberateľovi z katastrálnych území podľa zoznamu poskytnutie databázy. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 17.03.2008
65/2010/KPU TT/2005 Ministerstvo pôdohospodárstva SR , Bratislava, Dobrovičova 12 Vzájomné rozdelenie priestorov a určenie práva užívať a nakladať s priestormi budovy. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 17.08.2005
009/2008/LMU/2008 PROGRESS TRADING a.s., Trebišov, Cukrovarská 22 Predaj minerálnich olejov benzínu a nafty 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič 28.01.2008
1/01/2010/2010/MPRVSR/2010 T- mobile Slovensko, a.s., Bratislava, Vajnorská Mobilné pripojenie 0 0 MPaRV SR, Bratislava, Dobrovičova 12
1//2006/KLU NR/2006 LE CHEQUE DEJUENER, s.r.o., Bratislava, Vajnorská 32 Komisionár sa zaväzuje,že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na jeho účet splnenie povinnosti. 0 0 Krajský lesný úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova trieda 69 01.06.2006
48/1/2010/2010/SVUZV/2010 WBI s.r.o., Bratislava, Žižkova 42 Služby údržby a rozvoja 0 0 Štátny veterinárny ústav, Zvolen, Pod dráhami 918
66/2010/KPU TT/2006 Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Trnava, Kollárova 31 Výkon technickej ochrany objektu. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trnave, Trnava, Vajanského námestie 22 01.06.2006
7/2009/KPU TN/2009 JUMA Trenčín spol s.r.o., Trenčín, Pred poľom 1 652 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pracovnú zdravotnú službu. 0 0 Krajský pozemkový úrad v Trenčíne, Trenčín, Námestie Svätej Anny 7 01.01.2009
bez cisla 64/2009 ŠZŠ Spišské Vlachy, Spišské Vlachy stravovanie zamestnancov 0 0 ÚKSÚP, Košice 29.04.2009 sumu nie je možné presne stanoviť, na dobu neurčitú
018/2005/2005 Slovenská národná akreditačná služba, Bratislava, Karloveská 63 Vykonávanie dohodnutých služieb súvisiacich s akreditačnou činnosťou 0 0 Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky , Rovinka, Rovinka 326 04.10.2005
12/057/04/35108 u/KLU TN/2005 IRO a.s., Trenčín, Štefánikova 70 Kúpa osobného vozidla Renault. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7
1/1/2007/ASAPV/2007 SR-Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Nitra, Hlohovská 2 Prenajímateľ je výlučným správcom nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu. 0 0 Agentúra Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied, Nitra, Hlohovská 2 31.12.2011
31100660/2007 VAS-ADOVA, s.r.o., Žilina, Mojšova Lúčka Zmluva o odvoze a neškodnom odstránení živočísnych vedľajších produktov 0 0 Lesopoľnohospodárský majetok, Ulič
3/2007/KLU NR/2007 EuroForest s.r.o., Zvolen, Topoľová 26 Vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu. 0 0 Krajský lesný úrad v Nitre, Nitra, Štefánikova trieda 69 10.01.2007
3/2010/KLU TN/2010 ISS Facility Services,s.r.o., Bratislava, Mokráň Záhon 2 Poskytovanie čistiacih a upratovacích služieb. 0 0 Krajský lesný úrad v Trenčíne, Trenčín, Nám.Sv. Anny 7