Zmluvy za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
366/2009-950-K/2009 Centrum výskumu živočišnej výroby Nitra, Bratislava Kontrakt 1 345 479 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2009 31.12.2010
367/2009-950-K/2009 Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, Košice Kontrakt o poskytnutí bežného transferu pre rok 2010 181 606 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2009 31.12.2010
368/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava, Bratislava Kontrakt o poskytnutí bežného transféru účelových činností pre rok 2010 147 329 644 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 30.12.2009 31.12.2010
369/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín, Dolný Kubín Kontrakt 1 271 681 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
36/2009/S/320/2009 Edukon s. r. o., Galvaniho 7/D, Bratislava Zmluva o poskytnutí služby– Organizačno-technické zabezpečenie dvoch školení k riadeniu a implementácii opatrení osi 3 a 4 PRV SR 2007 - 2013 18 311 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 28.12.2009 31.12.2010 -
370/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice, Košice Kontrakt 400 339 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
3/1998-Slaska/1998 TEKDAN spol s.r.o., Bratislava Zmluva o dielo PPÚ Slaská 202 682 0 Okresný úrad v Žiari nad Hronom, Žiar nad Hronom 26.03.1998 31.12.2015
3/NR/2009/2009 PROMAP s.r.o., Komárno Zmluva o dielo Martovce 681 235 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 13.02.2009 31.03.2015
3/PO/2009/2009 GEOEX, s.r.o., Banská Bystrica, Kukučínova č.5 Vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Jasenov 467 472 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 30.03.2015
3/TN/2009/2009 GEOMETRA s.r.o., Trenčín Zmluva o dielo PPÚ Bodiná 337 696 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 18.02.2009 31.03.2015
3/ZA/09/2009 GEODET Gremium, s.r.o., Dolný Kubín Zmluva o dielo Kalameny 375 369 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 10.02.2009
371/2009-950-K/2009 Štátny veterinárny ústav Zvolen, Zvolen Kontrakt 1 689 223 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010
372/2009-720-Z/2009 Lesmedium SK, s.r.o., Bratislava Úprava vzťahu zmluvných strán pri spoločnej tvorbe časopisu LES vydávaného MP SR a časopisu Letokruhy vydávaného Lesmediom 2 125 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.01.2010 31.12.2010 4575/2009-720
4033/2007-920/2007 GaRT, s.r.o. Zmluva o dielo - organizačné zabezpečenie dvojdňovej konferencie pre chovateľov hovädzieho dobytka – potenciálnych prijímateľov Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 vrátane tlače publikácie a tvorby CD v rámci propagácie a prípravy nového programovacieho 39 106 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 01.10.2007 -
40/2010/5.1/2010 BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 491 773 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2012
412/2009-Z/2009 ESCO Krupina s.r.o., Krupina Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 22.06.2009 22.06.2015
41/2010/5.1/2010 Bratislavské regionálne ochranárske združernie, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 392 953 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2015
42/2010/5.1/2010 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 111 097 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2015
43/2010/5.1/2010 Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 364 355 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2015
44/2010/5.1/2010 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ 187 906 0 MŽP SR, Bratislava 09.06.2010 31.12.2013